Sáng ngày 5/7/2024 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo “ Thực trạng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiện nay”. Hôi thảo có sự tham gia đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện; thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 Đại biểu tham dự tại Hội thảo.

Tại hội thảo, đại biểu đã được nghe Báo cáo đề dẫn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh  về thực trạng ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN trên địa bàn; ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học là hoạt động cơ bản, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng các kết quả nghiên cứu khoa học thúc đẩy đổi mới sáng tạo; chuyển giao, ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN vào thực tiễn như lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội là hoạt động có ý nghĩa quyết định và khẳng định giá trị hiệu quả thực tiễn của mỗi đề tài, mỗi sản phẩm KH&CN.  Qua đó có thể thấy hoạt động triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN tại tỉnh đã được chú trọng và từng bước đạt hiểu quả trên thực tiễn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực thì việc ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng tiến bộ KH&CN vẫn còn một số hạn chế như hiệu quả triển khai ứng dụng sau nghiệm thu ở mỗi ngành địa phương khác nhau. Vì vậy Hội thảo tổ chức nhằm đánh, luận giải mang tính khách quan, khoa học làm cơ sở cho những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN trong thực tiễn…

          Tại Hội thảo đã nghe 08 tham luận và ý kiến của các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung vào đánh giá về chính sách hỗ trợ hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo; đánh giá kết quả nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN; những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ tại địa phương; những trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN trong thời gian tới.

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 635.032
   Online: 29