Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
23/2024/QĐ-UBND 24/06/2024 Quyết định Ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
01/2024/NQ-HDND 18/06/2024 Nghị Quyết Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong nước đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh
2504-KH/UBND 06/06/2024 Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2024
603-SKHCN-SHTT 21/05/2024 Thông báo Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ dự kiến thực hiện từ năm 2025
144-KH/TU 29/04/2024 Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
681/STTTT- TTBCXB 23/04/2024 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử
372/SKHCN-VP 29/03/2024 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN & ĐMST và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2025
353/TB-SKHCN 26/03/2024 Thông báo Định hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2025
247/KH-SKHCN 05/03/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
201/KH-SKHCN 26/02/2024 Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024
157/KH-SKHCN 07/02/2024 Kế hoạch Tuyên truyền Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên năm 2024
137/KH-SKHCN 31/01/2024 Kế hoạch phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024
01/2024/TT-BKHCN 18/01/2024 Thông tư Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
68/KH-SKHCN 18/01/2024 Kế hoạch Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2024
56/KH-SKHCN 15/01/2024 Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2024
1673/KH-SKHCN 27/12/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng,chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ
1646/QĐ-SKHCN 19/12/2023 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 thuộc thẩm quyền kiểm soát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
1610-QĐ/SKHCN 15/12/2023 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ có nghĩa vụ kê khai tài sản năm 2023
1612/KH-SKHCN 15/12/2023 Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 của sở Khoa học và Công nghệ
1996/QĐ-UBND 06/12/2023 Quyết định Phê duyệt danh mục đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024
Thống kê truy cập
Thống kê: 634.993
Online: 21