Chiều ngày 06/6/2024 Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ dự kiến thực hiện từ năm 2025 đã tiến hành họp đánh giá các nhiệm vụ được đề xuất năm 2025. Đồng chí Nguyễn Bá Anh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.

 Đồng chí Nguyễn Bá Anh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Chủ tịch Hội đồng báo cáo kết quả tổng hợp đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ dự kiến thực hiện từ năm 2025.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng báo cáo kết quả tổng hợp đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ dự kiến thực hiện từ năm 2025 với 02 đề xuất: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) “Mắc ca Điện Biên” cho sản phẩm mắc ca của tỉnh Điện Biên và Đăng ký bảo hộ và quản lý nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) “Điện Biên - Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận” cho các sản phẩm, dịch vụ du lịch của tỉnh Điện Biên. Trên cơ sở đề xuất, các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đánh giá, phân tích về tính cấp thiết, tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu; khả năng không trùng lặp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện, mục tiêu, nội dung yêu cầu đối với nhiệm vụ, các sản phẩm khoa học và công nghệ, kết quả dự kiến đạt được của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất, đặt hàng.

 Trên cơ sở các ý kiến đánh giá của các thành viên Hội đồng thống nhất đề xuất 02 nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ dự kiến thực hiện từ năm 2025. Đồng thời đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện các thủ tục cần thiết, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng.

 

 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 589.756
   Online: 34