Chiều ngày 08/12/2022 tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh tiến hành họp, đánh giá nghiệm thu đề tài “ Sưu tầm các giá trị ẩm thực tỉnh Điện Biên phục vụ phát triển du lịch và xóa đói giảm nghèo”. Ông Lê Văn Quang - Phó Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch hội đồng.

Đồng chí Lê Văn Quang - Phó Giám đốc Sở KH&CN  chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài.

Đề tài được triển khai từ tháng 8/2020 do Trung tâm nghiên cứu Nhân học chủ trì. TS Nguyễn Văn Thắng làm chủ nhiệm đề tài với mục tiêu nghiên cứu các giá trị ẩm thực trên địa bàn tỉnh Điện Biên, từ đó đề xuất các giải pháp bảo tồn, khai thác các giá trị ẩm thực phục vụ phát triển du lịch góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.

TS  Nguyễn Văn Thắng chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết thực hiện đề tài tại hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh.

Sau 02 năm triển khai đề tài cơ quan chủ trì đã khảo sát sưu tầm các giá trị như: giá trị văn hóa; giá trị dinh dưỡng; giá trị làm thuốc – chữa bệnh; giá trị kinh tế; giá trị du lịch; giá trị tâm linh – tôn giáo; giá trị ngoại giao, … thông qua các đồ ăn, thức uống truyền thống của một số dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhằm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể ẩm thực của tỉnh. Đánh giá thực trạng việc khai thác các giá trị ẩm thực phục vụ phát triển du lịch ở tỉnh Điện Biên. Đề xuất các giải pháp bảo tồn, quảng bá giá trị văn hóa ẩm thực tỉnh Điện Biên và khai thác tiềm năng du lịch ẩm thực phục vụ phát triển du lịch. Hỗ trợ phát triển du lịch ẩm thực và quảng bá các giá trị ẩm thực phục vụ phát triển du lịch góp phần xóa đói giảm nghèo. Trong quá trình triển khai đề tài đã tổ chức 02 cuộc hội thảo nhằm kiểm chứng, bổ sung thêm tư liệu cho khảo sát và xây dựng sản phẩm.

Các sản phẩm của đề tài vừa bảo tồn, vừa quảng bá các giá trị ẩm thực các dân tộc tỉnh Điện Biên, góp phần đưa ẩm thực trở thành các loại hàng hóa đa dạng, từ đó thúc đẩy hoạt động du lịch ẩm thực, phát triển sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh dịch vụ, gia tăng thêm việc làm cho người dân, tạo điều kiện cho người dân tăng thêm thu nhập, xóa đói giảm nghèo và làm giàu, đồng thời cũng làm cho người dân ý thức hơn trong việc tạo ra một nền sản xuất nông nghiệp sạch. Với kết quả đạt được, Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài đạt yêu cầu./.

 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 407.000
   Online: 11