Chiều ngày 26/10/2022 tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh tiến hành họp, đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng Công nghệ thông tin xây dựng Chính quyền điện tử gắn với Đô thị thông minh tại huyện Mường Chà”. Ông Vũ Xuân Linh - Phó Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch hội đồng.

Đồng chí Vũ Xuân Linh - Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài.

Đề tài được triển khai từ tháng 8/2020 do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì.Các tổ chức phối hợp thực hiện đề tài UBND huyện Mường Chà; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Ông Chu Xuân Trường làm chủ nhiệm đề tài. Với mục tiêu nghiên cứu, xây dựng Mô hình Chính quyền điện tử(CQĐT) gắn với Đô thị thông minh (ĐTTM) huyện Mường Chà trên cơ sở ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và thành tựu của các mạng công nghiệp số, tạo bước đột phá trong thay đổi phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan đơn vị, cán bộ công chức, viên chức góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp. Đồng thời, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Phục vụ tốt nhu cầu, lợi ích của nhân dân.

Ông Chu Xuân Trường - Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy - chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài tại hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh.

Sau 02 năm triển khai đề tài cơ quan chủ trì đã nghiên cứu tổng quan xây dựng mô hình CQĐT gắn với ĐTTM; đánh giá hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông tại huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên; nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển công nghệ xây dựng CQĐT cấp huyện gắn với ĐTTM; triển khai thử nghiệm mô hình, đề xuất giải pháp CQĐT cấp huyện gắn với ĐTTM. Đề xuất giải pháp, phát triển CQĐT gắn với ĐTTM nhằm thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số số của tỉnh.

Sản phẩm của đề tài đã xây dựng 04 hệ thống gồm 02 trang điều hành của cán bộ công chức (CBCC) và người dân; 02 App ứng dụng của CBCC và người dân. Đồng thời, xây dựng thêm 03 hệ thống nền tảng phục vụ tích hợp gồm: quản lý giáo dục, quản lý du lịch, phản ánh kiến nghị. Số hóa các dữ liệu Y tế, giáo dục…Tích hợp các hệ thống Chính quyền điện tử: thư điện tử, Cổng thông tin, Dịch vụ công, Quản lý văn bản, theo dõi thực hiện nhiệm vụ, tài liệu cuộc họp, lịch làm việc, và nhiều thông tin khác trên cổng điều hành, trang người dân…

Phối hợp đào tạo 02 lớp hướng dẫn sử dụng hệ thống cho 210 CBCC, VC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Mường Chà; phát tờ gấp tuyên truyền các nội dung của đề tài cho nhân dân trên địa bàn huyện Mường Chà, phối hợp với Trung tâm - Truyền thanh - Truyền hình huyện Mường Chà tuyên truyền về các nội dung của đề tài, bằng truyền thanh của đài huyện và truyền hình tại chuyên mục truyền hình cơ sở của Đài tỉnh.

Kết quả của đề tài là sản phẩm bước đầu, là tiền đề cho Chính quyền huyện, nhân dân trên địa bàn huyện ứng dụng các nền tảng số. Đây là phương thức mới, đột phá để huyện Mường Chà phát triển nhanh, bền vững, tiến cùng cùng nhịp với các đơn vị trong tỉnh. Là nền tảng, giải pháp công nghệ đột phá nhanh tốc độ chuyển đổi số, dữ liệu mở là cách thức mới để người dân, doanh nghiệp và tổ chức khác tham gia một cách phù hợp vào hoạt động của cơ quan nhà nước, tương tác với cơ quan nhà nước để tăng sự minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, cùng với giải quyết vấn đề tạo ra giá trị xã hội, quyết tâm thực hiện chuyển đổi số để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh trong thế giới thực và không gian mạng. Với kết quả đạt được, Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài đạt yêu cầu./.

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 335.539
   Online: 13