Sáng ngày 07/12/2022 tại hội trường nhà khách quân khu II. Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh tiến hành họp, đánh giá nghiệm thu dự án “Ứng dụng tiến bộ xây dựng mô hình sinh sản và nuôi vịt lai (Vịt Super Meat x Vịt Nà Tấu) thương phẩm đảm bảo an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Điện Biên” . Ông Vũ Xuân Linh - Phó Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch hội đồng.

Đồng chí Vũ Xuân Linh - Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội đồng nghiệm thu dự án.

Dự án được triển khai từ tháng 8/2020 do Công ty TNHH Hương Phú Điện Biên chủ trì. Cơ quan chuyển giao Trung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao – Học viện nông nghiệp Việt Nam. Ông Nguyễn Hoàng Hùng làm chủ nhiệm đề tài. Với mục tiêu chuyển giao và ứng dụng thành công các quy trình công nghệ nhân giống, nuôi thương phẩm, phòng trừ dịch bệnh cho vịt lai, xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi vịt. Phù hợp với quy hoạch phát triển nông nghiệp của địa phương.

Ông Nguyễn Hoàng Hùng chủ nhiệm dự án báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài tại hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh.

Sau 02 năm triển khai dự án cơ quan chủ trì đã nhận chuyển giao và tiếp nhận các tiến bộ kỹ thuật. Xây dựng 03 mô hình trong đó mô hình 1: mô hình chăn nuôi vịt bố mẹ và nhân giống vịt; mô hình 2: chăn nuôi vịt thương phẩm con lai F­­1(Vịt Bầu Nà Tấu x Super M3) số lượng 5.000con/ 2 năm, khối lượng xuất chuồng sau 70 ngày đạt 2,5 kg đến 2,7 kg/con; mô hình 3: chăn nuôi vịt thương phẩm con lai F1(Vịt Bầu Nà Tấu x Super M3) cho 05 hộ gia đình nuôi vịt thương phẩm với quy mô 1.000 con/ hộ gia đình.

Đối với cơ quan chuyển giao Trung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao – Học viện nông nghiệp Việt Nam đã đào tạo 03 cán bộ­­ kỹ thuật viên cơ sở, chuyển giao 03 quy trình: quy trình chăm sóc nuôi dưỡng vịt bố mẹ; quy trình nuôi vịt thương phẩm; quy trình phòng trừ dịch bệnh. Tập huấn cho 50 lượt người dân và chủ trang trại trong vùng dự án với mục tiêu giúp cho người chăn nuôi biết được quy trình kỹ thuật chăm sóc, chăn nuôi các loại : vịt bố mẹ, thương phẩm ,quy trình phòng trừ dịch bệnh cho vịt.

Kết quả của dự án đã góp phần  xây dựng thành công mô hình chăn nuôi vịt bố mẹ và thương phẩm, phát triển chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vịt lai theo hướng an toàn sinh học, an toàn thực phẩm, nhằm nâng cao hiệu quả nuôi vịt, góp phần cải thiện đời sống cho nhân dân, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại Điện Biên. Đồng thời góp phần bảo tồn được giống vịt bầu Nà Tấu của địa phương. Với kết quả đạt được, Hội đồng nhất trí nghiệm thu dự án đ­­­­­ạt yêu cầu./

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 407.014
   Online: 12