Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
883/QĐ-UBND 10/05/2022 Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022
Số: 349/KH-SKHCN 18/04/2022 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2022
349/KH-SKHCN 18/04/2022 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2022
209/KH-SKHCN 07/03/2022 KẾ HOẠCH Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
96/KH-SKHCN 25/01/2022 KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
01/QĐ-TTg 04/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực
3536 31/12/2021 Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
1223/QĐ-SKHCN 31/12/2021 Quyết định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
1224/QĐ-SKHCN 31/12/2021 Quyết định V/v công bố công khai dự toán kinh phí năm 2021 bổ sung cho các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
2105/QĐ-SKHCN 30/12/2021 Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 (Bản chuẩn)
1202/QĐ-SKHCN 29/12/2021 Về việc điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
1203/QĐ-SKHCN 29/12/2021 Về việc bổ sung kinh phí năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
1117/BC-SKHCN 13/12/2021 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 27/7/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh trạng cấp tỉnh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030
1970/QĐ-BTTTT 13/12/2021 Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
111/2021/NĐ-CP 09/12/2021 Quy định về nhãn hàng hóa
1099 /BC-SKHCN 07/12/2021
995/QĐ-SKHCN 12/11/2021 Về việc điều chỉnh chi tiết phân bổ dự toán chi sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2021 (Bản chuẩn.)
08/2021/TT-BKHCN 27/10/2021 Thông Tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
659/QĐ-SKHCN 19/08/2021 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Điện Biên
1483/ QĐ-UBND 18/08/2021 Quyết Định Phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
Thống kê truy cập
Thống kê: 231.595
Online: 7