Ngày 13/5/2024, đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh đã tiến hành giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124 của Ban Bí thư Trung ương tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sở Khoa học và Công nghệ có 05 phòng và 02 đơn vị trực thuộc với tổng số công chức, viên chức và người lao động là 54 người. Đảng bộ Sở có 04 Chi bộ trực thuộc với 45 đảng viên, trong đó có 37 đảng viên chính thức và 08 đảng viên dự bị. Hàng năm căn cứ các văn bản của T.Ư, tỉnh, Đảng ủy Sở đã ban hành các văn bản liên quan đến trách nhiệm nêu gương, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, đảng viên và tổ chức ký cam kết thực hiện. Chỉ đạo UBKT Đảng ủy, các đoàn thể giám sát việc thực hiện. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm, Sở chưa phát hiện trường hợp tập thể, cá nhân nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”. Trong giai đoạn 2022-2023, không phát hiện cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi tham ô, tham nhũng; không phát hiện cán bộ liên quan đến tệ nạn xã hội hoặc vi phạm đạo đức, lối sống. Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, công chức, viên chức nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân; lịch sự, hòa nhã trong giao tiếp, ứng xử. Năm 2023 Đảng bộ Sở được Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kết luận buổi giám sát, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng những kết quả đạt được của Sở Khoa học và Công nghệ trong năm 2023. Đồng thời, đồng chí đề nghị Sở tiếp tục quán triệt và nghiêm túc thực hiện các văn bản của T.Ư, tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nghiên cứu phương thức, biện pháp để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện thực chất, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét như việc viết cam kết. Tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ nhưng gắn trách nhiệm người đứng đầu và tính quyết đoán. Chú trọng công tác tự phê bình và phê bình, tự rèn luyện, phấn đấu. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, phòng, ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, tính nêu gương. Thực hiện nhiệm vụ với tinh thần phục vụ Nhân dân.

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 635.054
   Online: 37