Ngày 10/5/2024 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Quyết định ban hành “Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên” (Dự thảo Quyết định ban hành Quy định).

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị, đồng chí Giàng Trọng Bình - Phó Chủ tịch Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên; Thành phần tham dự Hội nghị phản biện có đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị: Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban pháp chế HĐND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hội Luật gia tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh Đoàn thanh niên; Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Điện Biên. Cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện phòng Kế hoạch - Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu dự thảo.

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định gồm 4 chương: Chương I - Quy định chung; Chương II - Tổ chức xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; Chương III - Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; Chương IV - Tổ chức thực hiện. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này là quy định việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên dưới các hình thức đề tài khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là đề tài), dự án sản xuất thử nghiệm (sau đây gọi tắt là dự án), đề án khoa học ((sau đây gọi tắt là đề án). Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Tại Hội nghị phản biện các đại biểu tham dự đã cho ý kiến tham gia đối với Dự thảo Quyết định ban hành Quy định. Cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo đã giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu./.

Sở Khoa học và Công nghệ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 634.998
   Online: 26