Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu, giúp lãnh đạo Sở tổ chức chỉ đạo, điều hành các hoạt động về lĩnh vực thông tin, thống kê KH&CN và lĩnh vực ứng dụng KH&CN ở địa phương.

Trong giai đoạn 2018 - 2022, Trung tâm đã đạt nhiều kết quả cao trong thực hiện nhiệm vụ, nổi bật là những thành tích trong công tác ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ. Các đề tài, dự án Trung tâm thực hiện chủ yếu là thuộc mảng nông nghiệp, lâm nghiệp. Một số đề tài/dự án tiêu biểu của Trung tâm là:

Đề tài “Nghiên cứu ý nghĩa và lịch sử hình thành một số địa danh trên trục đường Quốc lộ 6, trên trục đường Quốc lộ 279 đoạn đường Pha Đin - Tuần Giáo, đoạn đường Tuần Giáo -  Tây Trang và khu vực lòng chảo Điện Biên, nhằm xác định lại tên địa danh cho đúng với thực tế địa phương”đã thực hiện các nội dung điều tra, hội thảo, Soạn thảo và biên tập sách “Nguồn gốc, ý nghĩa tên địa danh trên trục đường quốc lộ 6, trên trục đường quốc lộ 279 đoạn đường Pha Đin Tuần giáo, đoạn Tuần Giáo Tây Trang và khu vực lòng chảo Điện Biên”, viết báo cáo chuyên đề. Đề tài nghiệm thu cấp tỉnh vào tháng 7/2021 xếp loại “đạt”.

Đề tài “Nghiên cứu khả năng thích ứng, xây dựng mô hình trồng cây Sacha Inchi tại tỉnh Điện Biên” theo dõi, đánh giá ảnh hưởng của thời vụ trồng, mật độ trồng, chế độ bón phân đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây Sacha inchi tại 02 địa điểm trồng là huyện Điện Biên và huyện Mường Ảng; Xây dựng mô hình 0,52ha trồng và phát triển cây Sacha inchi tại huyện Điện Biên, huyện Mường Ảng - tỉnh Điện Biên; Tổ chức hội thảo khoa học của đề tài. . Đề tài nghiệm thu cấp tỉnh vào tháng 11/2022 xếp loại “đạt”.

Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng một số mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo tại các xã: Pu Nhi, Nong U, huyện Điện Biên Đông”. Dự án đã tổ chức học tập kinh nghiệm tại vùng sản xuất tiên tiến điển hình: Lào Cai và Sơn La; đào tạo 04 cán bộ kỹ thuật, tập huấn 200 lượt  người dân tham gia tại 2 xã: Nong U và Pu Nhi; theo dõi tình hình sinh trưởng 06 ha mô hình cây Lê, 01 ha cây cỏ và 01 ha cá ở hai xã Nong U và Pu Nhi.

Xây dựng thuyết minh và kinh phí dự án sản xuất thử nghiệm “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng dưa lê, dưa lưới công nghệ cao tại tỉnh Điện Biên”.

Mô hình dưa lưới được  Trung tân Thông tin và Ứng dụng TBKHCN tỉnh Điện Biên thực hiện trồng thí điểm đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Các đề tài/dự án đã góp phần tích cực trong việc phổ biến các tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyên truyền các tiến bộ kỹ thuật, quy trình cho những người quan tâm và thực hiện các chủ trương của tỉnh về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc điểm của địa phương... 

Bên cạnh đó, Trung tâm đã nhân giống thành công một số giống hoa lan, hoa cúc, hoa đồng tiền các loại bằng phương pháp nuôi cấy mô; đã trồng thử nghiệm thành công một số giống hoa cúc, hoa đồng tiền từ phòng mô ra ngoài vườn nuôi; thực hiện nuôi cấy thử nghiệm 1000 hộp nấm đông trùng hạ thảo từ giống nấm do Trung tâm Sinh học Thực nghiệm - Viện Ứng dụng Công nghệ Hà Nội cung cấp. Năm 2022, Trung tâm đã được đầu tư 01 nhà màng nông nghiệp công nghệ cao có diện tích 1000 m2 để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.

Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp thông qua kỹ thuật nuôi cấy mô của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN.

Với những két quả đạt dược, liên tục từ năm 2018 đến 2022 Trung tâm đều được công nhận Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến; UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2018, 2020, 2022. Năm 2023, Trung tâm được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những thành tích trong công tác góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 589.952
   Online: 37