Nhằm đưa kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tế sản xuất và đời sống, sáng ngày 07/11/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị chuyển giao kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ. Tham dự hội nghị có đồng chí Vừ A Bằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; đồng chí Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên; đồng chí Vũ Xuân Linh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên, đại diện lãnh đạo Sở, ban, ngành của tỉnh; các huyện, thành phố; phòng chuyên môn và các tổ chức tiếp nhận chuyển giao kết quả nghiên cứu.

Đồng chí Vừ A Bằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tiến hành chuyển giao 09 kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh và 31 sản phẩm thuộc Chương trình KH&CN phục vụ phát triển vùng Tây Bắc cho 11 đơn vị (trong đó có 01 doanh nghiệp) để ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Sản phẩm chuyển giao bao gồm: hệ thống bảng, biểu đồ; quy trình công nghệ, các báo cáo khoa học, cơ cở dữ liệu đánh giá thực trạng…

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ký kết biên bản và chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các đơn vị với sự chứng kiến của đồng chí Vừ A Bằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh cùng các đơn vị tham dự Hội nghị chuyển giao

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Vừ A Bằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đề nghị Sở KH&CN tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế chính sách về khoa học và công nghệ, Sở KH&CN cần tích cực, chủ động xây dựng và tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác quản lý nhà nước về KH&CN nói chung và hoạt động nghiên cứu ứng dụng nói riêng. Tập trung triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ với định hướng ưu tiên cho các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển du lịch. Tăng cường phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai nghiên cứu, quản lý, tổ chức triển khai có hiệu quả các Chương trình KHCN quốc gia đang triển khai trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành, các trường Cao đẳng, các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh để xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ, xây dựng triển khai các mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN sát với nhu cầu thực tiễn của cơ sở. Đồng thời bàn giao và tiếp nhận kết quả nhiệm vụ KH&CN để ứng dụng. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố để lựa chọn các cán bộ có kinh nghiệm trong công tác quản lý, trình độ chuyên môn phù hợp để tham gia các hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ nhằm tham mưu cho UBND tỉnh đặt hàng các nhiệm vụ sát nhu cầu thực tiễn của cơ sở, địa phương để nâng cao chất lượng ứng dụng vào thực tế. Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn cho các Sở, ngành, địa phương về cách thức triển khai các nhiệm vụ KH&CN cũng như công tác ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là những thành tựu khoa học công nghệ nổi bật để nhân rộng trong thực tiễn áp dụng vào đời sống xã hội và phát huy các đề tài đó vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

 

 

 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 445.462
   Online: 15