Chiều ngày 02/11/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng thẩm tra Hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điện Biên (QCĐP) tổ chức họp. Đồng chí Vũ Xuân Linh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Cùng dự họp có đại diện một số sở ngành liên quan theo Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thành lập Hội đồng thẩm tra hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Điện Biên.

Tại cuộc họp, Hội đồng đã nghe đại diện Ban soạn thảo trình bày: Báo cáo quá trình xây dựng dự thảo QCĐP; tóm tắt nội dung dự thảo QCĐP gồm 4 chương, 11 điều, dự thảo QCĐP đã đưa ra danh mục thông số chất lượng nước sạch, ngưỡng giới hạn cho phép của 37 thông số (8 thông số nhóm A, 29 thông số nhóm B), và các quy định về thử ngiệm, tần suất thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch...

Toàn cảnh buổi làm việc.

 Các thành viên trong Hội đồng trao đổi, thảo luận và đánh giá nội dung hồ sơ dự thảo QCĐP đảm bảo thành phần quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật. Nội dung dự thảo phù hợp với quy định của pháp luật và cam kết quốc tế liên quan; Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; Không chồng chéo về quy định kỹ thuật, yêu cầu quản lý hay phạm vi các quy định của QCVN tương ứng; Không tạo rào cản kỹ thuật không cần thiết đối với sản xuất kinh doanh và lưu thông sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giữa các tỉnh, thành phố; Tuân thủ các yêu cầu nghiệp vụ, trình tự xây dựng QCĐP.

Kết thúc cuộc họp, 100% thành viên trong Hội đồng nhất trí thông qua Hồ sơ dự thảo. Đồng chí Vũ Xuân Linh thay mặt Hội đồng đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo kết luận, kiến nghị của Hội đồng thẩm tra và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định./.

Sở Khoa học và Công nghệ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 445.479
   Online: 10