Thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ tình hình triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi ngày 29/9/2023 Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia (Trưởng đoàn) đã tổ chức đoàn kiểm tra định kỳ các dự án trên địa bàn tỉnh Điện Biên , thành phần đoàn gồm: Đại diện Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, Vụ phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên. Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại các đơn vị chủ trì dự án và địa bàn triển khai của 03 dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi Ba ba gai (Palea steinachderi Siebenrock, 1906) thương phẩm tại tỉnh Điện Biên”; “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nhân giống, trồng mới, thâm canh cây cam V2, bưởi da xanh tại tỉnh Điện Biên”; “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Nheo Mỹ (Ictalurus Punctatus) đảm bảo an toàn thực phẩm tại tỉnh Điện Biên”.

Đoàn kiểm tra do ông Lê Đình Hanh - Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia (ở giữa) làm trưởng đoàn, kiểm tra dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nhân giống, trồng mới, thâm canh cây cam V2, bưởi da xanh tại tỉnh Điện Biên”

Đoàn kiểm tra đánh giá các nội dung đã triển khai và đề nghị các đơn vị chủ trì khẩn trương thực hiện các nội dung tiếp theo của các dự án đảm bảo tiến độ theo kế hoạch và hợp đồng đã ký kết.

Sở Khoa học và Công nghệ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 445.484
   Online: 12