Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên đã tăng cường công tác kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa. Qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

    Kiểm tra về đo lường, chất lượng xăng  dầu tại Cửa hàng xăng dầu Mường Pồn thuộc Công ty TNHH An Lộc Điện Biên

 9 tháng đầu năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh xăng, dầu; vàng trang sức mỹ nghệ; kinh doanh gas khí hóa lỏng LPG; kinh doanh vận tải bằng Taxi; thiết bị điện, điện tử và sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong lĩnh vực y tế. Qua kiểm tra, Nhìn chung các cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

    Thời gian tới Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục xác định hoạt động kiểm tra có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trên thị trường./.

Sở Khoa học và Công nghệ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 445.510
   Online: 24