Ngày 26/10/2023 được sự ủy quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội thảo khoa học để trao đổi, thảo luận về các nội dung trong hồ sơ xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (TC&QCKT).

Với mục tiêu để hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoàn thiện thêm một bước nữa, không chỉ về mặt số lượng mà còn về chất lượng, đồng thời hướng tới tiếp cận quốc tế và Hội thảo sẽ tiếp nhận những ý kiến góp ý thêm, đưa ra một số định hướng, mục tiêu vào hồ sơ sửa Luật. Theo kết quả rà soát và quá trình tổng kết thi hành Luật TC&QCKT thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất sửa đổi các nội dung sau đây trong dự thảo Luật TC&QCKT để thống nhất, đồng bộ với các Luật có liên quan. 

Thứ nhất, sửa đổi nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành QCVN cho đối tượng bí mật nhà nước để đồng bộ với Luật Dự trữ quốc gia; 

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động đánh giá sự phù hợp đảm bảo đồng bộ với Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa; 

Thứ ba, sửa đổi quy định về hoạt động xuất bản, phát hành TCVN, QCVN để đồng bộ với Luật Khoa học và Công nghệ.

Riêng đối với các Luật đã có trong chương trình sửa đổi, bổ sung giai đoạn 2022-2024 cần rà soát để sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; đối với các Luật chưa có thì đề nghị sửa đổi trong các giai đoạn tiếp theo 2025-2026. Trong đó, Luật An toàn thực phẩm cần sửa đổi nội dung liên quan đến công bố sản phẩm tại các văn bản hướng dẫn luật. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy cần sửa đổi nội dung liên quan đến nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN).

Hội thảo tiếp nhận rất nhiều ý kiến đóng góp từ đại diện các Sở, ban, ngành, hiệp hội, địa phương. Cụ thể, một số ý kiến đã nêu ra các hạn chế trong quy trình xây dựng, thẩm định, công bố ban hành TCVN, QCVN; viện dẫn trực tiếp, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài; quyền xuất bản phát hành TCVN của các bộ ngành chủ trì xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước; thủ tục, trình tự rút gọn trong xây dựng tiêu chuẩn, QCKT; cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, QCKT; sự chồng chéo giữa quy định của Luật TC&QCKT với Luật An toàn thực phẩm và các luật chuyên ngành khác; đổi mới quản lý đối với tiêu chuẩn cơ sở; các khái niệm mới và phương thức đánh giá sự phù hợp…

Đây cũng là cơ sở để cơ quan soạn thảo hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TC&QCKT./.

Sở Khoa học & Công nghệ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 445.471
   Online: 13