Thực hiện Đề án Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (viết tắt là Đề án 996) và Thực hiện Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên về triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trong đó, việc triển khai thực hiện Chương trình Đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 996. Năm 2023, tại tỉnh Điện Biên có 01 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên đăng ký tham gia Chương trình đảm bảo đo lường trong doanh nghiệp

   Đồng chí Vũ Xuân Linh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp

Ngày 15/8/2023 tại Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên phối hợp các chuyên gia của Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 1(SMEDEC1) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên để thực hiện chương trình đảm bảo đo lường.

Sở Khoa học và Công nghệ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 445.461
   Online: 14