Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên nhày 17/01/2023 về việc Phê duyệt danh mục đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023. Chiều ngày 02/8/2023 Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành họp xét, tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài “ Nghiên cứu phát triển Sâm Vũ Diệp, Sâm Lai Châu, Sâm Ngọc Linh tại huyện Tuần Giáo”. Đồng chí Vũ Xuân Linh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên làm Chủ tịch hội đồng.

 

Đồng chí Vũ Xuân Linh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên phát biểu và chủ trì tại Hội đồng.

Đề tài có 01 hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện của Viện Nghiên cứu Lâm sinh, KS Trương Trọng Khôi đăng ký làm chủ nhiệm đề tài với mục tiêu: Nghiên cứu, thu thập, nhân giống Sâm Vũ Diệp. Xây dựng được mô hình nhân giống cây Sâm Lai Châu, Sâm Ngọc Linh tại huyện Tuần Giáo, làm cơ sở gây trồng, phát triển vùng dược liệu quý, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của cộng đồng dân tộc thiểu số tại địa phương, gắn kết rừng với phát triển kinh tế dưới tán rừng bền vững.

Sau khi thảo luận, Hội đồng đã tiến hành đánh giá, chấm điểm hồ sơ tuyển chọn kết quả Viện Nghiên cứu Lâm Sinh đã được tuyển chọn chủ trì đề tài, KS Trương Trọng Khôi làm chủ nhiệm đề tài.

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 445.482
   Online: 11