Sáng ngày 17/04/2023 Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam tổ chức lớp tập huấn “Duy trì, cải tiến đánh giá nội bộ HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên” cho Lãnh đạo, công chức của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Thời gian đào tạo trong 04 ngày (17 - 20/4/2023), tạị hội trường tầng 3 trung tâm Hội nghị tỉnh Điện Biên.

 

Ông Bùi Tiến Sĩ trưởng phòng phòng Quàn lý Tiêu chuẩn đo lường chất lượng phát biểu khai mạc tập huấn.

Trong thời gian 04 ngày, các học viên được nghe giảng viên Vũ Hồng Quân giới thiệu các nội dung cơ bản về tổng quan HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; các hoạt động duy trì, cải tiến thường xuyên HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan.; giới thiệu về đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; cách thức tổ chức đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; cách thức tổ chức họp xem xét Lãnh đạo về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; các bài tập tình huống và thực hành áp dụng. Đây là những chuyên đề cơ bản giúp các học viên có được thông tin tổng quan về tiêu chuẩn ISO, xây dựng, cập nhật tài liệu hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính; ban hành và tổ chức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính; phương pháp đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính; phương pháp kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Ông Vũ Hồng Quân – Giảng viên Viện Năng suất Việt Nam giới thiệu các nội dung tập huấn.

Kết thúc lớp tập huấn, học viên làm bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học.

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 406.379
   Online: 23