Ngày 10/8/2022 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo khoa học trao đổi, thảo luận về các nội dung trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật; Tham dự Hội thảo có đại diện của các Bộ, ban, ngành, địa phương, các hiệp, hội, doanh nghiệp phía Bắc. Tại Hội thảo đã được nghe các tham luận đóng góp ý kiến của các đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật.

Thứ trưởng Bộ KH&CN – TS Trần Xuân Định chủ trì thảo luận Hội thảo về sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Sau hơn 15 năm thực hiện các quy định của Luật TC&QCKT và các văn bản hướng dẫn, hoạt động tiêu chuẩn hóa đã được nâng lên cả chất và lượng, góp phần thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng, năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa chủ lực của Việt Nam; cùng với việc hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam trong thời gian qua cho thấy Luật TC&QCKT còn tồn tại một số vướng mắc, bất cập nhất định cần được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính cũng như để bảo đảm thi hành các cam kết về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong các FTA mà Việt Nam đã và đang đàm phán hoặc đã ký kết. Do vậy, việc xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật là rất cần thiết.

Sở Khoa học và Công nghệ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 318.475
   Online: 13