Thực hiện Hướng dẫn số 3719/UBND-KSTT ngày ngày 14/11/2021 của UBND tỉnh về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; Kế hoạch số 1116/KH-KTĐVHXH ngày 15/11/2022 của Khối thi đua Văn hóa - Xã hội về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2022. Sáng ngày 20/12/2022, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.

Về dự Hội nghị có đồng chí Vừ A Bằng - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, chuyên viên phòng Khoa giáo - Văn xã; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành trong Khối thi đua Văn hóa - Xã hội; đại diện lãnh đạo phòng và chuyên viên tham mưu công tác thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua.

Đồng chí Vừ A Bằng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; bình xét, suy tôn các đơn vị có thành tích xuất sắc trình UBND tỉnh khen thưởng; bầu chọn Trưởng Khối, Phó Trưởng Khối thi đua năm 2023 và tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua Khối năm 2023. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Điện Biên được bầu làm đơn vị Trưởng Khối thi đua Văn hóa – Xã hội năm 2023.

Các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua Văn hóa - Xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Khối thi đua Văn hóa - Xã hội trân trọng tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Vừ A Bằng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các ngành trong Khối để phong trào thi đua của Khối thi đua Văn hoá - Xã hội năm 2023 tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động; tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua gắn với công tác khen thưởng; triển khai có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến./.

Sở Khoa học và Công nghệ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 318.443
   Online: 9