Đo lường là một lĩnh vực khoa học kỹ thuật không thể thiếu đối với đời sống kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh, an ninh quốc phòng.

Hoạt động Quản lý nhà nước và hoạt động phục vụ quản lý nhà nước về đo lường của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Điện Biên trong năm 2021đã đạt được các kết quả cụ thể sau:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thanh tra 01 cuộc việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu và thực hiện 01 cuộc kiểm tra, xác minh nội dung thông tin phản ánh của 01 công dân về nghi ngờ sai số đo lường trong kinh doanh xăng dầu; Phối hợp với các Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh thực hiện dán tem đồng hồ (công tơ tổng) của 19 cột đo xăng, dầu của 12 Cửa hàng xăng dầu nhằm thống nhất thu thuế đối với các hoạt động kinh doanh xăng, dầu; thực hiện 03 cuộc kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá của 16 tổ chức, doanh nghiệp trong đó kiểm tra được 156 phép đo và 176 phương tiện đo nhóm 2; Đề xuất Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện việc kiểm định đối chứng công tơ điện số lượng 365 phương tiện đo.

Hoạt động Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phục vụ quản lý nhà nước trong năm 2021: Tiến hành kiểm định 1.213 phương tiện đo các loại (trong đó đạt yêu cầu 1.207 phương tiện đo; không đạt yêu cầu 06 phương tiện đo) cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

  

Điểm cầu chính Hội nghị tập huấn online “Tổng quan về Đề án 996 và hoạt động đo lường tại doanh nghiệp”.

Tiến hành Khảo sát nhu cầu hỗ trợ Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đối tượng khảo sát trong 04 ngành, lĩnh vực như: sản xuất, kinh doanh điện; sản xuất, kinh doanh xi măng; khai thác, chế biến, cung cấp xăng, dầu, khí; khai thác, nuôi trồng, chế biến, bảo quản lâm sản, nông sản.

Phối hợp với Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức 01 hội nghị tập huấn online “Tổng quan về Đề án 996 và hoạt động đo lường tại doanh nghiệp” cho 30 học viên đến từ 17 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thuộc Đề án "Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và Hội nhập quốc tế giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030" trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  Năm 2021, công tác đo lường đã giải quyết các thủ tục hành chính và các nhiệm vụ theo chức năng về đo lường được xử lý nhanh chóng, kịp thời góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và đáp ứng được nhu cầu kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo cho các tổ chức, cá nhân góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 335.538
   Online: 13