Thực hiện Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; thực hiện theo Kế hoạch số 668/KH-SKHCN ngày 14/6/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ. Sáng ngày 12/7/2023 , Sở Khoa học và Công nghệ Điện Biên tổ chức Hội nghị tập huấn: “Quản trị tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên" tại hội trường Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.

Tham dự hội nghị gần 50 học viên cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực sở hữu trí tuệ, phụ trách sản phẩm  OCOP của các sở, ngành, UBND 10 huyện, thị xã, thành phố và 20 chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh tỉnh Điện Biên.

Tại buổi tập huấn các học viên được TS Hoàng Lan Phương giới thiệu các nội dung cụ thể: quản trị tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm tại địa phương; quản trị và bảo vệ tài sản trí tuệ của địa phương sau khi được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ .

TS Hoàng Lan Phương giới thiệu các nội dung tại buổi tập huấn.

Thông qua buổi tập huấn các học viên tham dự nắm bắt rõ hơn tài sản trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh. Tài sản trí tuệ có khả năng mang lại cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vị thế độc quyền nhờ cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, qua đó doanh nghiệp có thể thương mại hóa tài sản trí tuệ dưới hình thức sử dụng trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển giao quyền sử dụng cho các chủ thể khác để gặt hái những lợi ích kinh tế bù đắp cho quá trình đầu tư sáng tạo và mở rộng vị thế thị trường.

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 445.497
   Online: 18