Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ sản xuất giống cá Lăng chấm (Hemibagrus guttatus Lacépède, 1830) tại Trung tâm Thủy sản Điện Biên

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thủy sản tinh Điện Biên

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính

2.1. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Bùi Văn Long

2.2. Người tham gia chính:Trần Trung Kiên; Cao Phan Thưởng; Trần Long Phượng.

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

3.1. Mục tiêu chung

- Áp dụng quy trình sản xuất thử nghiệm thành công giống cá Lăng chấm từ đó xây dựng quy trình sản xuất giống cá Lăng chấm phù hợp với điều kiện địa phương.

- Cung cấp giống cá Lăng chấm phục vụ nhu cầu nuôi thương phẩm, tái tạo nguồn lợi thủy sản, chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá Lăng chấm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh.

3.2.Mục tiêu cụ thể

- Dự kiến sản xuất được 20.000 – 30.000 con cá Lăng chấm giống cỡ 10-12cm, trong đó: Năm 2017: 10.000 – 15.000 con; Năm 2018: 10.000 – 15.000 con.

- Đào tạo được 05 cán bộ thực hiện dự án nắm vững quy trình sản giống cá Lăng chấm và có thể chuyển giao được cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống trên địa bàn tỉnh

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ (tóm tắt):

Dự án đã chuyển giao và ứng dụng thành công  quy trình nuôi vỗ cá bố mẹ, sinh sản nhân tạo, ấp nở trứng, ương nuôi giống cá Lăng chấm tại Điện Biên bước đầu có kết quả. Cụ thể: tỷ lệ thành thục của cá bố mẹ đạt 71,4%; Tỷ lệ cá đẻ 76,1%; tỷ lệ thụ tinh của trứng đạt 42,9%;  tỷ lệ nở đạt 40,5%; tỷ lệ sống từ cá bột lên cá hương đạt 50,0%; tỷ lệ sống cá hương lên cá giống đạt 60,0%; Số lượng cá Lăng chấm giống: 3.300 con đạt 16,5%.

Dự án đạt một số mục tiêu đã đề ra. Kinh phí của dự án chi đúng, chi đủ theo thuyết minh và hợp đồng đã được phê duyệt, cụ thể: Đào tạo được 05 cán bộ và 04 công nhân thành thạo quy trình công nghệ sản xuất giống cá Lăng chấm.

5. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: từ tháng 4/2017 đến tháng 4/2019

6. Kinh phí thực hiện: 501,382 triệu đồng

 

Sở Khoa học và Công nghệ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 635.101
   Online: 32