Số TT Danh mục đề tài, dự án Cơ quan chủ trì Thời gian  thực hiện
01 Sưu tầm các giá trị ẩm thực tỉnh Điện Biên phục vụ phát triển du lịch và xóa đói giảm nghèo Trung tâm nghiên cứu Nhân học  2020 - 2023
02 Nghiên cứu, sưu tầm và bảo tồn giá trị trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên phục vụ phát triển du lịch Trung tâm Nghiên cứu Phát triển văn hóa Nghệ thuật Đất Việt 2020 - 2023
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 635.034
   Online: 30