Tên nhiệm vụ: Dự án sản xuất thử nghiệm “ Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi đà điểu thương phẩm theo hướng hàng hóa tại tỉnh Điện Biên

    1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng vật nuôi tỉnh Điện Biên.

    2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Trần Văn Lộc

    3. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

        3.1. Mục tiêu

Ứng dụng thành công tiến bộ khoa học công nghệ mới trong phát triển chăn nuôi đà điểu thương phẩm tại địa bàn tỉnh Điện Biên. Từ đó tạo ra sản thịt đảm bảo chất lượng. Tạo quy trình chăn nuôi khép kín, đảm bảo an toàn sinh học, an toàn thực phẩm.

Duy trì, dần mở rộng, tăng quy mô chăn nuôi đà điểu thương phẩm, hướng tới mô hình chăn nuôi đà điểu sinh sản để chủ động cung ứng về con giống đảm bảo chất lượng, uy tín. Góp phần giảm chi phí đầu tư ban đầu cho người chăn nuôi. Tạo dựng địa chỉ cung ứng các sản phẩm từ đà điểu ổn định ra thị trường, tham gia liên kết chuỗi giá trị.

        3.2. Nội dung chính

- Nội dung 1: Góp phần thu thập điều tra số liệu: đánh giá hiện trạng chăn nuôi Đà điểu và nhu cầu thị trường đối với sản phẩm thịt Đà điểu thương phẩm.

Nội dung 2: Tiếp nhận chuyển giao và hoàn thiện 04 quy trình công nghệ.

Nội dung 3: Xây dựng, vận hành mô hình chăn nuôi Đà điểu thương phẩm tại Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên.

Nội dung 4: Đào tạo kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật tổ chức tại Trung tâm nghiên cứu Gia cầm Thụy phương: phương pháp đào tạo kỹ thuật viên là “cầm tay chỉ việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành”

Nội dung 5: Hội thảo đầu bờ, hội nghị tổng kết và tập huấn mở rộng dự án.

    4. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp.

    5. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

01 Báo cáo kết quả dự án sản xuất thử nghiệm.

01 quy trình kỹ thuật chăn nuôi Đà điểu thịt giai đoạn mới nở đến 3 tháng tuổi.

01 quy trình kỹ thuật chăn nuôi Đà điểu thịt giai đoạn 4 đến 12 tháng tuổi.

01 quy trình thú y phòng bệnh cho Đà điểu nuôi thịt.

01 quy trình giết mổ Đà điểu thịt.

01 báo cáo tiềm năng phát triển vùng chăn nuôi và khả năng thị trường của Đà điểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

01 mô hình báo cáo chăn nuôi Đà điểu (giai đoạn 0 - 3 tháng tuổi).

01 báo cáo mô hình chăn nuôi Đà điểu (giai đoạn 4 - 12 tháng tuổi).

01 báo cáo đề xuất, giải pháp, kiến nghị.

Đào tạo kỹ thuật viên: 05 KTV

Tập huấn kỹ thuật cho người dân: 100 lượt

01 phóng sự tuyên truyền (10 phút)

    6. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

24 tháng (từ tháng 01/2023 đến hết tháng 12/2024).


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 635.021
   Online: 36