Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, đề tài "Nghiên cứu, ứng dụng Công nghệ thông tin xây dựng Chính quyền điện tử với Đô thị thông minh tại huyện Mường Chà"

- Tên nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh: Nghiên cứu, ứng dụng Công nghệ thông tin xây dựng Chính quyền điện tử với Đô thị thông minh tại huyện Mường Chà.

- Tổng kinh phí thực hiện: . 1.982.700.000 đồng

- Thời gian thực hiện: 24 tháng (Từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2022)

- Tên tổ chức chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh: CN. Chu Xuân Truòng

- Các thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

STT Họ và tên, học hàm, học vị Đơn vị công tác

1

Nguyễn Trọng Chiến

Sở Thông tin và Truyền thông

2

Vũ Hoàng Thiên

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

3

Vũ Trọng Nghĩa

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

4

Mai Xuân Dũng

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

5

Đào Ngọc Minh

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

6

Trần Thị Nga

Sở Thông tin và Truyền thông

Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá nghiệm thu: Từ 15/10 đến 15/11/2022

Địa điểm dự kiến tổ chức: Hội trường trụ sở sở KHCN

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 445.438
   Online: 23