Từ ngày 19/3 - 20/3/2021, Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức đoàn công tác bao gồm ông Đỗ Hồng Giang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, ông Phan Ngân Sơn - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ tư vấn cùng một số chuyên gia về sở hữu trí tuệ đến làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Điện Biên, trao đổi một số nội dung liên quan đến chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030, khảo sát, trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tại địa phương. Ngày 19/3/2021, đoàn làm việc tại UBND huyện Mường Ảng, khảo sát thực tế để xác định cơ sở khoa học, thực tiễn triển khai phục vụ xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cà phê của huyện Mường Ảng. Cùng làm việc với đoàn, về phía Sở KHCN có ông Lê Văn Quang - Phó Giám đốc Sở, lãnh đạovà chuyên viên Phòng QLCN-ATBX,HN-SHTT; về phía huyện Mường Ảng có ông Tạ Mạnh
Cường - Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng, phòng NN&PTNT huyện Mường Ảng. Theo báo cáo của UBND huyện Mường
Ảng, diện tích trồng cà phê của huyện là 2.939 ha. Sản lượng thu hoạch cà phê trấu ước đạt 2.500 tấn/ năm. Năng suất trung bình đạt 4,5 tấn quả tươi/ha, năng suất cà phê trấu đạt 9 tạ/ha. Vùng cà phê có năng suất, chất lượng cao tập trung tại các xã: Ảng Nưa, Ẳng Tở, Ẳng Cang, Thị trấn Mường Ảng. Cây cà phê đã được khẳng định là cây thế mạnh của huyện, giúp người dân giải quyết tương đối nguồn lao động nhàn rỗi trong nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân, từng bước cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo. Tại buổi làm việc, huyện Mường Ảng đề xuất với Sở KHCN, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT)
về mong muốn xây dựng thương hiệu đối với sản phẩm cà phê Mường Ảng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy tổ chức sản xuất liên kết, mở rộng thương mại. Cục SHTT nhất trí trong thời gian tới sẽ hỗ trợ về chuyên môn, hỗ trợ UBND huyện Mường Ảng và Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất nội dung triển khai xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm cà phê của huyện vào danh mục nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2021-2025. Sáng ngày 20/3/2021, đoàn công tác làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ. Cùng làm việc với đoàn có ông Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc Sở, ông Lê Văn Quang - Phó Giám đốc Sở cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc sở. Sở KHCN báo cáo tổng quan về hoạt động quản lý nhà nước về SHTT trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh việc tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng đã chỉ ra những khó khăn, bất cập còn tồn tại trong thời gian qua v
à thách thức trong tương lai khi triển khai hoạt động quản lý nhà nước về SHTT ở địa phương, đặc biệt là công tác xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, các sản phẩm OCOP. Sở KH&CN tỉnh Điện Biên đề nghị Cục SHTT tiếp tục hỗ trợ tỉnh Điện Biên trong việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2030, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cà phê Mường Ảng và chè Shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa; hỗ trợ để xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp kịp thời cũng như trao đổi, cung cấp thông tin về sở hữu công nghiệp, tăng cường hỗ trợ khai thác sáng chế,... Ông Phan Ngân Sơn, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đánh giá những kết quả mà tỉnh Điện Biên đạt được trong thời gian qua trong việc triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, các hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ở địa phương. Trong thời gian tới, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tạo điều kiện giúp đỡ, thúc đẩy hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của tỉnh Điện Biên. Lãnh đạo Cục SHTT và Lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Điện Biên đều nhất trí cao trong việc tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan để góp phần xây dựng hệ thống SHTT toàn diện hơn. Cục SHTT mong muốn nhận được sự góp ý của Sở KH&CN trong các vấn đề quan trọng liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật SHTT, triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đến việc thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về SHTT nói chung và phát triển tài sản trí tuệ nói riêng, gắn kết các hoạt động SHTT với chiến lược, kế hoạch phát triển KH-XH của tỉnh; tăng cường hỗ trợ kiểm soát nguồn gốc, chất lượng, xây dựng chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp và người dân có sản phẩm được bảo hộ./.

 

Phòng Quản lý công nghệ - An toàn bức xạ hạt nhân và SHTT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 406.252
   Online: 49