Mỗi năm sẽ có một thông điệp hoặc chủ đề được WIPO đưa ra nhằm hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới. Năm 2020, WIPO truyền đi thông điệp: "Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh". Xác định đổi mới sáng tạo - và các quyền SHTT hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo - là trung tâm của những nỗ lực tạo ra một tương lai xanh. Tại sao? Bởi vì những lựa chọn chúng ta đưa ra hôm nay sẽ định hình tương lai của chúng ta mai sau. Trái đất là nhà của chúng ta. Chúng ta cần quan tâm đến trái đất.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Giám đốc WiPO, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên ban hành kế hoạch số 156/KH-SKHCN ngày 12/3/2020 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 năm 2020 với nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sở hữu trí tuệ, cổ vũ cho các hoạt động đổi mới sáng tạo nâng cao chất lượng cuộc sống.

Một số hoạt động thiết thực là tư vấn trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về bảo hộ, khai thác quyền sở hữu trí tuệ. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền thông qua các bài viết có liên quan đến sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo, đăng tài liệu hướng dẫn bảo hộ sở hữu công nghiệp đăng lên trang Thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, cổng thông tin điện tử của UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thông tin kinh tế - khoa học công nghệ phát hành hàng tuần - quý. Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan thông qua việc treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích…về ngày Sở hữu trí tuệ thế giới tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Dự kiến trong Quý 3 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức lớp tập huấn về xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm địa phương, nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản cho các tổ chức, cá nhân bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm địa phương như chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận. Bảo vệ, quản lý, khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với các đặc sản truyền thống.

Hưởng ứng ngày sở hữu trí tuệ thế giới năm 2020 là hành động thiết thực góp phần truyền cảm hứng để đổi mới sáng tạo và đoàn kết tất cả cộng đồng vì một tương lai xanh. Với tư duy đổi mới sáng tạo cùng chiến lược sử dụng quyền sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững là trong tầm tay./.

Sở KH&CN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan
  Tin đã đăng

    Bình luận


   Mã xác thực không đúng.
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 335.557
    Online: 10