1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:  Trung tâm Nghiên cứu Nhân học

2. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính

2.1. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Phúc Hưng   

2.2. Người tham gia chính: TS. Đào Huy Khuê; PGS.TS. Hoàng Quý Tỉnh; TS. Lê Tùng; ThS. Dương Thị Kiều Hương; CN. Nguyễn Như Hưng; CN. Nguyễn Thị Ngọc Uyên; ThS. Nguyễn Đức Hạnh; ThS. Hoàng Văn Quyền; ThS. Nguyễn Đình Dũng.

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

3.1 Mục tiêu chung: Đề xuất các giải pháp hiệu quả nhằm hạn chế và giảm thiểu tình trạng HNCH, tảo hôn, HNXBGTPL, sinh nhiều con, ly hôn, ly thân, BBĐG và BLGĐ ở các DTTS tỉnh Điện Biên.

3.2. Mục tiêu cụ thể:

- Xác định thực trạng HNCH, HNXBGTPL, tảo hôn, ly hôn, ly thân, sinh nhiều con, BĐG và BLGĐ ở các DTTS tỉnh Điện Biên;

- Xác định nguyên nhân, hệ lụy, yếu tố tác động tới HNCH, HNXBGTPL, tảo hôn, ly hôn, ly thân, sinh nhiều con, BĐG và BLGĐ ở các DTTS tỉnh Điện Biên;

- Đề xuất một hệ giải pháp, bao gồm cả một số mô hình can thiệp nhằm giảm thiểu tình trạng HNCH, tảo hôn, HNXBGTPL, sinh nhiều con, ly hôn, ly thân, BBĐG và BLGĐ của đồng bào DTTS tỉnh Điện Biên.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ (tóm tắt):

Đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung: HNCH, tảo hôn, HNXBGTPL, ly hôn, ly thân, sinh đẻ nhiều, BĐG và BLGĐ ở cộng đồng DTTS trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trong quá trình triển khai thực hiện, đề tài đã tham vấn các cơ quan chức năng ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và khảo sát trực tiếp các cộng đồng DTTS (Thái, Mông, Khơ Mú, Hoa, Hà Nhì, Tày, Nùng, Xinh Mun, Dao, Kháng, Lào, Cống, Si La, v.v.) tại 19 xã (Chiềng Sơ, Chung Chải, Huổi Lèng, Mường Luân, Mường Mươn, Mường Phăng, Mường Tùng, Na Hỳ, Nậm Kè, Pa Tần, Pa Thơm, Phì Nhừ, Phìn Hồ, Quài Tở, Rạng Đông, Sín Thầu, Thanh Chăn, Thanh Yên và Tỏa Tình) thuộc 6 huyện của tỉnh (Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Nhé và Nậm Pồ), trong đó bao gồm cả một số xã biên giới với Lào và Trung Quốc. Qua quá trình khảo sát, đề tài đã thu thập được nhiều thông tin thứ cấp và sơ cấp, định lượng và định tính. Từ đó có thể phân tích được thực trạng, nguyên nhân, yếu tố tác động, kết quả thực hiện các giải pháp, biện pháp của tỉnh để hạn chế HNCH, tảo hôn, HNXBGTPL, ly hôn, ly thân, sinh đẻ nhiều, BBĐG và BLGĐ các DTTS trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục giảm thiểu HNCH, tảo hôn, HNXBGTPL, ly hôn, ly thân, sinh đẻ nhiều, BBĐG và BLGĐ ở các DTTS trên địa bàn tỉnh.

5. Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc: từ tháng 5/2017 đến tháng 5/2019

6. Kinh phí thực hiện:702,082 triệu đồng

 

Sở Khoa học và Công nghệ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan
  Tin đã đăng

    Bình luận


   Mã xác thực không đúng.
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 406.341
    Online: 9