Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuTrích yếu Ngày BH
  23/2024/QĐ-UBNDQuyết định Ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.24/06/2024
  01/2024/NQ-HDNDNghị Quyết Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong nước đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh18/06/2024
  2504-KH/UBNDKế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 202406/06/2024
  603-SKHCN-SHTTThông báo Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ dự kiến thực hiện từ năm 202521/05/2024
  144-KH/TUKế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 29/04/2024
  681/STTTT- TTBCXBTuyên truyền, phổ biến pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử23/04/2024
  372/SKHCN-VPHướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN & ĐMST và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 202529/03/2024
  353/TB-SKHCNThông báo Định hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2025 26/03/2024
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 635.028
  Online: 32