Chi tiết thủ tục
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Điện Biên
Mã thủ tục 1.000142.000.00.00.H18
Quyết định công bố 364/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
Trình tự thực hiện
Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là đại diện chủ sở hữu.
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, trong giờ hành chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên (Số 886 đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định hồ sơ:
+ Nếu tổ chức đáp ứng các yêu cầu của quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân (trực tiếp Sở Khoa học và Công nghệ) tiến hành thủ tục giao quyền.
+ Trong trường hợp không giao quyền, Ủy ban nhân dân (trực tiếp Sở Khoa học và Công nghệ) có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 30 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao quyền trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
2 Nộp qua bưu chính 30 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao quyền trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Đơn đề nghị giao quyền 1 0 Biểu mẫu
2 Báo cáo khả năng ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 1 0 Biểu mẫu
3 Dự thảo thỏa thuận giao quyền 1 0 Biểu mẫu
4 Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (bản sao) 1 0  
5 Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ (bản sao) 1 0  
6 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước 1 0  
7 Các tài liệu khác có liên quan 1 0  
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Tổ chức nước ngoài
Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Điện Biên,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên (Số 886 đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp  
Kết quả thực hiện Quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trự thuộc trung ương Quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trự thuộc trung ương
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 08/2014/NĐ-CP Nghị định 08/2014/NĐ-CP 2014-01-27 Chính phủ
2 29/2013/QH13 Luật 29/2013/QH13 2013-06-18 Quốc Hội
3 15/2014/TT-BKHCN Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 2014-06-13 Bộ Khoa học và Công nghệ
4 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC Quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước 2014-12-17 Bộ Khoa học và Công nghệ
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC - Thỏa thuận giao quyền
+ Thỏa thuận giao quyền ký kết giữa đại diện chủ sở hữu nhà nước và tổ chức được giao quyền là văn bản kèm theo Quyết định giao quyền và được thực hiện theo Mẫu 3 trong Phụ lục của Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN.
+ Khi có thay đổi về nội dung Thỏa thuận giao quyền, đại diện chủ sở hữu nhà nước và tổ chức được giao quyền thực hiện ký kết văn bản thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận giao quyền.
+ Thỏa thuận, văn bản thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận giao quyền (nếu có) là một phần nội dung của Quyết định giao quyền.
- Thành lập Hội đồng tư vấn giao quyền
Đại diện chủ sở hữu nhà nước ra quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giao quyền dựa trên đề xuất của đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền trong các trường hợp sau:
+ Kết quả nghiên cứu có tầm quan trọng đặc biệt đối với quốc phòng, an ninh;
+ Kết quả nghiên cứu cần được ứng dụng rộng rãi để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội;
+ Phương án ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu có liên quan đến chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng độc quyền cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc các hoạt động khác có khả năng dẫn đến tình trạng lợi dụng độc quyền, hạn chế cạnh tranh hoặc khai thác không hiệu quả kết quả nghiên cứu;
+ Căn cứ định giá kết quả nghiên cứu cần được làm rõ;
+ Đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền chính là tổ chức đề nghị giao quyền;
+ Có từ hai tổ chức trở lên đề nghị giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng độc quyền kết quả nghiên cứu;
+ Những vấn đề chuyên môn khác cần được làm rõ để phục vụ việc xem xét phương án giao quyền.
- Định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước
+ Đại diện chủ sở hữu nhà nước, tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu có quyền định giá kết quả nghiên cứu trong giao quyền và trong hoạt động ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu đó.
+ Việc định giá thực hiện theo Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2014 quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước.
+ Đại diện chủ sở hữu nhà nước, tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu được sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hoặc kinh phí hoạt động thường xuyên để trả cho chi phí thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn, dịch vụ định giá kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Thống kê truy cập
Thống kê: 635.009
Online: 39