LỊCH CÔNG TÁC & TIẾP DÂN

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022

Tuần hiện tại
Tuần sau
Ngày tháng Lãnh đạo phụ trách Nội dung công việc Ghi chú
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2 ngày  24/1 Nguyễn Đức Hạnh Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
Lê Văn Quang Xử lý chuyên môn Hội nghị tổng kết việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo huyện Điện Biên Đông Chiều 14h; tại Phòng họp số 2 - UBND tỉnh
Thứ 3 ngày  25/1 Nguyễn Đức Hạnh Thảo luận, đóng góp ý kiến về phuong án phát triển các ngành, lĩnh vực, xây dựng vùng huyện, liên huyện và nội dung đề xuất vào quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 Xử lý chuyên môn

Sáng 70h30; tại PH số 2 UBND tỉnh

Lê Văn Quang Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
Thứ 4 ngày 26/1  Nguyễn Đức Hạnh Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
Lê Văn Quang Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
Thứ 5 ngày 27/1  Nguyễn Đức Hạnh Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
Lê Văn Quang Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
Thứ 6 ngày  28/1  Nguyễn Đức Hạnh Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
Lê Văn Quang Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
Thống kê truy cập
Thống kê: 191.574
Online: 34