LỊCH CÔNG TÁC & TIẾP DÂN

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 15/07/2024 đến ngày 19/07/2024

Tuần hiện tại
Tuần sau
Ngày tháng Lãnh đạo phụ trách Nội dung công việc Ghi chú
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2 ngày 15/7 Nguyễn Đức Hạnh 8h Dự họp Phiên thứ tám của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại phòng họp 2A trụ sở UBND tỉnh Xử lý chuyên môn  
Vũ Xuân Linh Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
Nguyễn Văn Hưng Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
Nguyễn Bá Anh Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
Thứ 3 ngày 16/7 Nguyễn Đức Hạnh Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
Vũ Xuân Linh Xử lý chuyên môn  Xử lý chuyên môn   
Nguyễn Văn Hưng Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
Nguyễn Bá Anh Xử lý chuyên môn  Xử lý chuyên môn   
Thứ 4   ngày 17/7 Nguyễn Đức Hạnh Xử lý chuyên môn  Xử lý chuyên môn   
Vũ Xuân Linh Xử lý chuyên môn  Xử lý chuyên môn  
Nguyễn Văn Hưng Xử lý chuyên môn  Xử lý chuyên môn   
Nguyễn Bá Anh Xử lý chuyên môn  Xử lý chuyên môn   
Thứ 5   ngày 18/7 Nguyễn Đức Hạnh Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
Vũ Xuân Linh Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
Nguyễn Văn Hưng Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
Nguyễn Bá Anh Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
 Thứ 6   ngày 19/7 Nguyễn Đức Hạnh Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
Vũ Xuân Linh 7h30  dự Chương trình "Hành trình đỏ" lần thứ XII – năm 2024 và Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên Xử lý chuyên môn  
Nguyễn Văn Hưng Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
Nguyễn Bá Anh Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn  
         
Thống kê truy cập
Thống kê: 634.980
Online: 8