LỊCH CÔNG TÁC & TIẾP DÂN

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 23/05/2022 đến ngày 27/05/2022

Tuần hiện tại
Tuần sau
Ngày tháng Lãnh đạo phụ trách Nội dung công việc Ghi chú
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2 ngày  23/5 Nguyễn Đức Hạnh Xử lý chuyên môn  Xử lý chuyên môn   
Lê Văn Quang Đi công tác Đi công tác   
Thứ 3 ngày  24/5 Nguyễn Đức Hạnh Xử lý chuyên môn  Xử lý chuyên môn

 

Lê Văn Quang Đi công tác  Đi công tác  
Thứ 4   ngày 25/5 Nguyễn Đức Hạnh Xử lý chuyên môn Dự hộ nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ của Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Điện Biện năm 2022

Chiều 14h   Tại Phòng họp số 2 - Trụ sở UBND tỉnh

Lê Văn Quang Đi công tác Đi công tác 

  

Thứ 5   ngày 26/5 Nguyễn Đức Hạnh Họp UBND tỉnh phiên họp tháng 5 năm 2022 Họp UBND tỉnh phiên họp tháng 5 năm 2022

Sáng: 7h30

Chiều: 14h00;

Tại Phòng họp số 2 - Trụ sở UBND tỉnh

Lê Văn Quang Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn

 

 Thứ 6   ngày 27/5 Nguyễn Đức Hạnh Xử lý chuyên môn   Xử lý chuyên môn  
Lê Văn Quang Xử lý chuyên môn Xử lý chuyên môn

 

         
Thống kê truy cập
Thống kê: 231.580
Online: 5