LỊCH CÔNG TÁC & TIẾP DÂN

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 27/03/2023 đến ngày 31/03/2023

Tuần hiện tại
Tuần sau

Ngày tháng

Lãnh đạo phụ trách

Nội dung công việc

Ghi chú

 
 

Buổi sáng

Buổi chiều

 

Thứ 2 ngày 27/3

Nguyễn Đức Hạnh

Xử lý chuyên môn 

Xử lý chuyên môn

   

Lê Văn Quang

Công tác tại huyện Mường Ảng

Công tác tại huyện Mường Ảng

   

Vũ Xuân Linh

Xử lý chuyên môn 

Xử lý chuyên môn 

   

Thứ 3 ngày 28/3

Nguyễn Đức Hạnh

Xử lý chuyên môn 

Xử lý chuyên môn 

   

Lê Văn Quang

Xử lý chuyên môn

Xử lý chuyên môn

Sáng 7h30 Chiều 14h tại phòng họp 2A trụ sở UBND tỉnh

 

Vũ Xuân Linh

Xử lý chuyên môn 

Xử lý chuyên môn 

   

Thứ 4 ngày 29/3

Nguyễn Đức Hạnh

Phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2023.

Phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2023.

Sáng 7h30 Chiều 14h tại phòng họp 2A trụ sở UBND tỉnh

 

Lê Văn Quang

Xử lý chuyên môn

Xử lý chuyên môn

   

Vũ Xuân Linh

Xử lý chuyên môn

Xử lý chuyên môn 

   

Thứ 5 ngày 30/3

Nguyễn Đức Hạnh

Phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2023.

Phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2023.

Sáng 7h30 Chiều 14h tại phòng họp 2A trụ sở UBND tỉnh

 

Lê Văn Quang

Xử lý chuyên môn

Xử lý chuyên môn

   

Vũ Xuân Linh

Xử lý chuyên môn 

Xử lý chuyên môn 

   

 Thứ 6 ngày 31/3

Nguyễn Đức Hạnh

Xử lý chuyên môn

Xử lý chuyên môn 

   

Lê Văn Quang

Xử lý chuyên môn

Xử lý chuyên môn

   

Vũ Xuân Linh

Xử lý chuyên môn

Xử lý chuyên môn

   

 

 

 

Thống kê truy cập
Thống kê: 335.500
Online: 10