Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022

Tệp đính kèm:

883(10.05.2022_16h08p0

Văn bản khác


Thống kê truy cập
Thống kê: 318.473
Online: 14